Zmień hasło szyfrowania dysku (Disk Encryption Passphrase)#

 1. Aby zmienić hasło do szyfrowania dysku, najpierw kliknij „Działania” w lewym górnym rogu i wpisz „dysk” na pasku wyszukiwania. Następnie wybierz program „Dyski”, który pojawi się na środku ekranu.

  img1
 2. Wybierz pole z napisem „Luks”. Następnie powinno ono mieć pomarańczowe tło.

  img2
 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy na koła zębate i wybierz „Change Passphrase” z menu kontekstowego.

  img3
 4. Wprowadź „12345678” zostało to zmienione w wersji 10.04.2024, więc jeśli nie działa, wypróbuj stare domyślne hasło: „PleaseChangeMe” jako bieżące hasło i wybierz nowe bezpieczne hasło.

  img4
 5. Wprowadź hasło do swojego konta.