Zmień hasło szyfrowania dysku (Disk Encryption Passphrase)#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

  1. Aby zmienić hasło do szyfrowania dysku, najpierw kliknij „Działania” w lewym górnym rogu i wpisz „dysk” na pasku wyszukiwania. Następnie wybierz program „Dyski”, który pojawi się na środku ekranu.

img1
  1. Wybierz pole z napisem „Luks”. Następnie powinno ono mieć pomarańczowe tło.

img2
  1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na koła zębate i wybierz „Change Passphrase” z menu kontekstowego.

img3
  1. Wprowadź „PleaseChangeMe” jako aktualne hasło i wybierz nowe bezpieczne hasło.

img4
  1. Wprowadź hasło do swojego konta.