Instalacja aplikacji Nitrokey#

Aplikacja Nitrokey jest zawarta w repozytoriach Ubuntu od wersji 18.04 (nazwa kodowa «bionic»). Możesz ją zainstalować przez Centrum Oprogramowania lub wpisując poniższe polecenie w terminalu:

$ sudo apt update
$ sudo apt install nitrokey-app

Niestety, wersje aplikacji w oficjalnych repozytoriach Ubuntu często nie są aktualne.

Nowsze wersje aplikacji#

Aby uzyskać najnowszą wersję Nitrokey App, możesz dodać osobne repozytorium, które jest utrzymywane przez Nitrokey.

Wykonaj poniższe polecenie w terminalu, aby dodać repozytorium i zainstalować aplikację Nitrokey:

Podpowiedź

PPA nie jest konieczne dla Ubuntu 22.04 i nowszych wersji. Wcześniejsze wersje Ubuntu mogą nadal używać go do aktualizacji aplikacji.

$ sudo add-apt-repository ppa:nitrokey/nitrokey
$ sudo apt install nitrokey-app

Alternatywnie możesz użyć pakietu snap. Proszę zobaczyć ` tutaj <https://www.nitrokey.com/download/snap-package>`__, aby uzyskać więcej informacji.