NitroPC z Qubes OS#

Rozpoczęcie pracy#

  1. Podczas rozruchu system poprosi o wprowadzenie hasła w celu odszyfrowania dysku twardego. Wprowadź domyślną frazę hasła „PleaseChangeMe”. Następnie system poprowadzi Cię przez proces tworzenia konta użytkownika. Po tym powinieneś pomyślnie uruchomić system i móc już normalnie z niego korzystać.

  2. Zmień hasło szyfrowania dysku, otwierając terminal i wykonując polecenie:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Nie udało się uruchomić Ładowanie modułów jądra#

Podczas uruchamiania systemu wyświetlany jest błąd „Failed to start Load Kernel Modules”. To jest znany problem, który nie jest krytyczny i może być zignorowany.