NitroPC med Ubuntu#

Komma igång#

  1. Under uppstarten uppmanar systemet dig att ange lösenfrasen för att dekryptera hårddisken. Ange standardlösenordet ”PleaseChangeMe”. Systemet guidar dig sedan genom processen för att skapa ett användarkonto. Efter det bör du ha lyckats starta upp systemet och kan redan använda det normalt.

  2. Ändra lösenfrasen för diskkryptering genom att öppna en terminal och köra:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3