Uppdatering av fast programvara#

Varning

Du bör säkerhetskopiera all data från enheten innan du uppgraderar, eftersom uppgraderingar av firmware kan förstöra all data på enheten (särskilt från firmwareversion <0.45)!

Viktigt

Koppla aldrig bort Nitrokey 3 eller avbryt processen under uppdateringen, eftersom detta kan göra enheten oanvändbar!

 1. Ladda ner Nitrokey-appen och Nitrokey Update Tool. Nitrokey Update Tool är för närvarande endast tillgängligt för macOS och Windows.

 2. Ladda ner den senaste firmwarefilen ”.hex” från här. Äldre versioner finns här.

 3. Högerklicka på ikonen för Nitrokey-appen och gå till ”Configure” -> ”Enable Firmware Update”. Standardlösenordet för fast programvara är ”12345678”.

  Aktivera uppdatering av fast programvara

  Observera

  Nitrokey Storage upptäcks inte längre av Nitrokey App när uppdateringsläget har aktiverats. Du måste följa instruktionerna nedan för att få den att fungera igen.

  Observera

  Om du använder Microsoft Windows Build 1809 och Nitrokey Storage Firmware 0.52 eller lägre måste du använda ett annat system eller, om detta inte är möjligt, använda denna instruktion för att aktivera läget för uppdatering av fast programvara.

 4. Starta Nitrokey Update Tool och klicka på ”Select firmware file”. Välj den tidigare nedladdade firmwarefilen ”.hex”. Klicka på ”Update firmware” för att starta uppdateringsprocessen. Din enhet bör upptäckas av Nitrokey-appen igen så snart uppdateringen är klar.

  Verktyg för uppdatering av Nitrokey