Επαναφορά εργοστασιακών κεφαλών 2.0#

Λόγοι επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις#

 • Το Nitrokey σας είναι κλειδωμένο (π.χ. λόγω πολλαπλών λανθασμένων καταχωρήσεων PIN)

 • Έχετε χάσει το Nitrokey σας (σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε πρώτα ένα νέο)

 • Έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας ένα λειτουργικό σύστημα (π.χ. μετά από αλλαγή του σκληρού δίσκου)

 • Το λειτουργικό σας σύστημα δεν ξεκινάει

Προειδοποίηση

Όλα τα δεδομένα στο Nitrokey θα χαθούν εάν επαναφέρετε τη συσκευή σας. Επομένως, παρακαλούμε δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν εκτελέσετε την επαναφορά.

Διαδικασία#

 1. Συνδέστε το Nitrokey σας στο NitroPad.

 2. Ενεργοποιήστε το NitroPad.

 3. Επιλέξτε «Επιλογές».

μενού επιλογών κεφαλών
 1. Επιλέξτε «OEM-Factory Reset /Re-Ownership».

επαναφορά
 1. Επιβεβαιώστε την Επαναφορά με «Συνέχεια».

επιβεβαιώστε το
 1. Η ακεραιότητα της ρύθμισης θα ελεγχθεί, ανάλογα με το λόγο που θέλετε να εκτελέσετε την επαναφορά, αυτό μπορεί να αποτύχει, συνεχίστε με το ok ούτως ή άλλως.

επιβεβαιώστε την ακεραιότητα
 1. Όλες οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν με την Προεπιλογή. Απλά πατήστε enter αν θέλετε μόνο να επαναφέρετε τη συσκευή σας.

Would you like to change the current LUKS Disk Recovery Key passphrase?
 (Highly recommended if you didn't install the Operating System yourself, so that past provisioned passphrase would not permit to access content.
 Note that without re-encrypting disk, a backuped header could be restored to access encrypted content with old passphrase) [y/N]: N

Would you like to re-encrypt LUKS encrypted container and generate new Disk Recovery key?
 (Highly recommended if you didn't install the operating system yourself: this would prevent any LUKS backuped header to be restored to access encrypted data) [y/N]: N

The following security components will be provisioned with defaults or chosen PINs/passwords:

TPM Ownership password
GPG Admin PIN
GPG User PIN

Would you like to set a single custom password that will be provisioned to previously stated security components? [y/N]: N

Would you like to set distinct PINs/passwords to be provisioned to previously stated security components? [y/N]: N

Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: N

Would you like to set custom user information for the GnuPG key? [y/N]: N

Checking for USB Security Dongle...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/nvme0n1p2

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take around 3 minuts...)

Changing default GPG Admin PIN

Changing default GPG User PIN

Reading current firmware
(this will take a minute or two)

Adding generated key to current firmware and re-flashing...

Signing boot files and generating checksums
 1. Θα εμφανιστούν τα Default GPG PINS και ο κωδικός πρόσβασης TPM

προεπιλογές
 1. επιβεβαιώστε την επακόλουθη επανεκκίνηση.

επανεκκίνηση
 1. Μετά την επανεκκίνηση πρέπει να δημιουργηθεί το μυστικό OTP. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία με Enter.

otp secrets generate confirm 1
otp secrets generate confirm 2
 1. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης TPM (προεπιλογή: 12345678)

εισαγωγή κωδικού πρόσβασης tpm
 1. Σαρώστε το QR COde με το τηλέφωνο για να εισαγάγετε το TOTP Seceret (προαιρετικά) και πατήστε Enter

κωδικός qr totp
 1. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το Admin PIN του Nitrokey σας (Προεπιλογή: 12345678) και πατήστε Enter.

admin pin είσοδος nitrokey
 1. Στη συνέχεια, θα πρέπει να φτάσετε στο μενού Έναρξη.

μενού εκκίνησης
 1. Πατήστε Enter για να ξεκινήσει η «Προεπιλεγμένη εκκίνηση».

Σημείωση

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχει ακόμη προεπιλογή, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων: Προεπιλεγμένο μενού εκκίνησης».