Εγκατάσταση Linux#

Flathub / Flatpak#

Η προτιμώμενη μέθοδος εγκατάστασης για Linux είναι μέσω του Flathub:

  1. Εγκατάσταση flathub / flatpak

  2. Εκτελέστε το flatpak install flathub com.nitrokey.nitrokey-app2 για να εγκαταστήσετε (ή χρησιμοποιήστε την εγγενή ενσωμάτωση Flathub του λειτουργικού σας συστήματος, δηλαδή το «Λογισμικό» στα συστήματα Ubuntu).

  3. Ρύθμιση των κανόνων udev για το nitropy

  4. Ξεκινήστε το Nitrokey App2 χρησιμοποιώντας είτε το flatpak run com.nitrokey.nitrokey-app2 είτε χρησιμοποιήστε την καταχώρηση που δημιουργήθηκε στο μενού εκκίνησης.

Σημείωση

Επί του παρόντος, η ενημέρωση ενός Nitrokey 3 Mini δεν υποστηρίζεται μέσω του πακέτου flatpak. Αυτό θα διορθωθεί σε μία από τις επόμενες εκδόσεις.

Χειροκίνητη εγκατάσταση#

  1. Κατεβάστε το το δυαδικό αρχείο για Linux Nitrokey App 2

  2. Αποσυμπιέστε το αρχείο και ορίστε το δυαδικό αρχείο ως εκτελέσιμο

  3. Ρύθμιση των κανόνων udev για το nitropy

  4. Εκτέλεση του δυαδικού αρχείου