Εγκατάσταση των Windows#

  1. Κατεβάστε το τον εγκαταστάτη των Windows (αρχείο MSI).

  2. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows για να εγκαταστήσετε το Nitrokey App 2 στο σύστημά σας.

  3. Ξεκινήστε το Nitrokey App 2 από τις εφαρμογές σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το φορητό δυαδικό αρχείο των Windows χωρίς εγκατάσταση.