Instalacja w systemie Linux#

Flathub / Flatpak#

Preferowaną metodą instalacji w systemie Linux jest Flathub:

  1. Konfiguracja flathub / flatpak

  2. Wykonaj flatpak install flathub com.nitrokey.nitrokey-app2, aby zainstalować (lub użyj natywnej integracji Flathub systemu operacyjnego, tj. „Oprogramowanie” w systemach Ubuntu)

  3. Ustaw reguły udev dla nitropy.

  4. Uruchom aplikację Nitrokey App2 za pomocą flatpak run com.nitrokey.nitrokey-app2 lub użyj utworzonego wpisu w menu startowym

Informacja

Obecnie aktualizacja Nitrokey 3 Mini nie jest obsługiwana przez pakiet flatpak. Zostanie to naprawione w jednej z następnych wersji.

Instalacja ręczna#

  1. Pobierz plik binarny dla Linux Nitrokey App 2

  2. Wyodrębnij archiwum i ustaw plik binarny jako wykonywalny

  3. Ustaw reguły udev dla nitropy.

  4. Wykonanie pliku binarnego