Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

(NitroPad - Qubes OS)

Ten przewodnik opisuje jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Heads dla NitroPad.

Instrukcje te mają zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Chcesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Heads.

 • Przeprowadzono już fabryczny reset OEM, ale licznik TPM nie został zresetowany.

Przygotowanie#

 1. Podłącz NitroPada do gniazdka elektrycznego i obciąż jego baterię do ponad 70%.

 2. Pobierz najnowszy firmware i zapisz go na dysku USB. Dla NitroPad T430 użyj nitropad-t430-[version].npf, a dla NitroPad X230 użyj nitropad-x230-[version].npf.

 3. W celu weryfikacji sumy hash, zapisz plik sha256sum na dysku USB.

Weryfikacja pliku oprogramowania sprzętowego#

Przed zapisaniem pliku firmware na urządzeniu należy sprawdzić jego spójność. Po skopiowaniu pliku firmware na dysk USB należy upewnić się, że jest on prawidłowo odmontowany/wysunięty, aby uniknąć problemów z zapisem. Kontrola spójności powinna zostać przeprowadzona na NitroPadzie, aby zweryfikowane dane były dokładnie takie same jak te odczytane przez aplikację aktualizującą. Ta czynność nie będzie wymagana w kolejnych aktualizacjach firmware.

 1. Uruchom Nitropada i otwórz konsolę odzyskiwania z Options -> Exit to recovery shell.

 2. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić oprogramowanie sprzętowe:

$ mount-usb       # select USB device
$ cd /media
$ sha256sum -c sha256sum

Dla wersji v1.1-rc3 powinno to dać wynik:

$ sha256sum -c sha256sum
nitropad_x230_v1.1-rc3.rom: OK

Potwierdza to, że zawartość pliku jest zgodna z oczekiwaniami. Proszę zrestartować Nitropada, aby kontynuować (poprzez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania lub naciśnięcie CTRL+ALT+DELETE).

Procedura#

To jest właściwa procedura aktualizacji. Zazwyczaj pierwsze dwa ekrany nie są wyświetlane - w takim przypadku proszę zacząć od kroku 3.

 1. (Ekran opcjonalny) Wybierz opcję „Ignoruj błąd i kontynuuj do domyślnego menu startowego”.

img1
 1. (Ekran opcjonalny) Wybierz opcję „Ignoruj błąd i kontynuuj do domyślnego menu startowego”.

img2
 1. Przejdź do zakładki „Opcje”.

img3
 1. Wybierz opcję „Flash/Update the BIOS”.

img4
 1. Prosimy o potwierdzenie pierwszej opcji.

img5
 1. Potwierdź proces klawiszem Enter.

img6
 1. Wybierz żądany plik .npf.

img7
 1. Potwierdź proces klawiszem Enter.

img8
 1. Potwierdzić ponowne uruchomienie przyciskiem Enter.

img9

Z powodzeniem zaktualizowałeś oprogramowanie sprzętowe!

Dalsze kroki#

W przypadku pojawienia się ekranu ERROR: TOTP Generation Failed!, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Przywracania ustawień fabrycznych (w menu po lewej stronie), zaczynając od kroku 11.