Instalacja w systemie Windows#

  1. Pobierz instalator systemu Windows (plik MSI).

  2. Uruchom instalator Windows, aby zainstalować Nitrokey App 2 w Twoim systemie.

  3. Uruchom Nitrokey App 2 z poziomu swoich aplikacji.

Alternatywnie można pobrać i wykonać przenośną binarkę Windows bez instalacji.

Ciche instalacje są możliwe przy użyciu parametru /qn.

Przykład instalacji cichej/masowej#
    msiexec.exe /qn /i nitrokey-app-v2.2.2-x64-windows-installer.msi