Linux-installation#

Flathub / Flatpak#

Den föredragna installationsmetoden för Linux är via Flathub:

  1. Uppställning flathub / flatpak

  2. Utför flatpak install flathub com.nitrokey.nitrokey-app2 för att installera (eller använd den inbyggda Flathub-integrationen i ditt operativsystem, dvs. ”Software” på Ubuntu-system)

  3. Ställ in udev-reglerna för nitropy

  4. Starta Nitrokey App2 med antingen flatpak run com.nitrokey.nitrokey-app2 eller använd den skapade posten i din startmeny

Observera

För närvarande stöds inte uppdatering av en Nitrokey 3 Mini via flatpak-paketet. Detta kommer att åtgärdas i en av de kommande versionerna.

Manuell installation#

  1. Ladda ner binärfilen för Linux Nitrokey App 2

  2. Extrahera arkivet och ange binärfilen som körbar

  3. Ställ in udev-reglerna för nitropy

  4. Exekvera den binära