Installera Windows#

  1. Ladda ner Windows installationsprogram (MSI-fil).

  2. Utför Windows-installationsprogrammet för att installera Nitrokey App 2 på ditt system.

  3. Starta Nitrokey App 2 från dina program.

Alternativt kan du ladda ner och köra den bärbara binära Windows-versionen utan installation.