PIV (Personal Identity Verification)#

Varování

Aplikace PIV zařízení Nitrokey 3 je v současné době považována za nestabilní a není k dispozici ve stabilních verzích firmwaru. Pro získání této funkce je nutné nainstalovat testovací firmware. Následné aktualizace firmwaru mohou vést ke ztrátě dat a kryptografických klíčů. Další informace naleznete na adrese v dokumentaci k aktualizaci firmwaru.

Systém Personal Identity Verfication (PIV) vychází ze zvláštní publikace NIST SP 800-73.