NitroPC s Debianem#

Začínáme#

  1. Během spouštění systému vás systém vyzve k zadání přístupové fráze pro dešifrování pevného disku. Zadejte výchozí přístupovou frázi „PleaseChangeMe“.

  2. V systému je již nastaven uživatelský účet. Vyberte jej a přihlaste se pomocí výchozí přístupové fráze „PleaseChangeMe“. Můžete nadále používat stávající uživatelský účet nebo si vytvořit nový, jak chcete.

  3. Změňte přístupovou frázi pro šifrování disku tak, že otevřete terminál a spustíte:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Použití WIFI (s čipovou sadou RTL8821ce)#

sudo apt install bc module-assistant build-essential dkms git
sudo m-a prepare
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git /tmp/rtl8821ce
cd /tmp/rtl8821ce
sudo ./dkms-install.sh