Nitrokey Passkey#

Nitrokey Passkey е наследник на Nitrokey FIDO2. Той е изграден върху технологиите и рамката, използвани в Nitrokey 3. Намерете най-новите бележки за изданието ``_ в GitHub.

Моля, вижте страниците FIDO2 за повече документация, свързана с FIDO2.

Понастоящем има само една версия на фърмуера, така че не е необходима актуализация на фърмуера.