Κλειδί πρόσβασης Nitrokey#

Το Nitrokey Passkey είναι ο διάδοχος του Nitrokey FIDO2. Βασίζεται στις τεχνολογίες και το πλαίσιο που χρησιμοποιούνται στο Nitrokey 3. Βρείτε τις πιο πρόσφατες σημειώσεις έκδοσης `στο GitHub.

Ανατρέξτε στις σελίδες FIDO2 για περισσότερη τεκμηρίωση σχετικά με το FIDO2.

Επί του παρόντος υπάρχει μόνο μία έκδοση υλικολογισμικού, επομένως δεν απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού.