PIV (Overenie osobnej totožnosti)#

Varovanie

Aplikácia PIV zariadenia Nitrokey 3 sa v súčasnosti považuje za nestabilnú a nie je k dispozícii v stabilných verziách firmvéru. Na získanie tejto funkcie je potrebné nainštalovať testovací firmvér. Následné aktualizácie firmvéru môžu viesť k strate údajov a kryptografických kľúčov. Viac informácií nájdete na v dokumentácii k aktualizácii firmvéru.

Personal Identity Verification (PIV) vychádza z osobitnej publikácie NIST SP 800-73.