NitroPC s Debianom#

Začíname#

  1. Počas spúšťania systému vás systém vyzve na zadanie prístupovej frázy na dešifrovanie pevného disku. Zadajte predvolenú prístupovú frázu „PleaseChangeMe“.

  2. V systéme je už nastavené používateľské konto. Vyberte ho a prihláste sa pomocou predvolenej prístupovej frázy „PleaseChangeMe“. Môžete naďalej používať existujúce používateľské konto alebo si vytvoriť nové, podľa vlastného uváženia.

  3. Zmeňte prístupovú frázu pre šifrovanie disku otvorením terminálu a vykonaním:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Používanie WIFI (s čipovou sadou RTL8821ce)#

sudo apt install bc module-assistant build-essential dkms git
sudo m-a prepare
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git /tmp/rtl8821ce
cd /tmp/rtl8821ce
sudo ./dkms-install.sh