Nitrokey Passkey#

Nitrokey Passkey je nástupcom Nitrokey FIDO2. Je postavený na technológiách a rámci použitom v Nitrokey 3. Najnovšie poznámky k vydaniu ``_ nájdete na GitHub.

Viac dokumentácie k FIDO2 nájdete na stránkach FIDO2.

V súčasnosti existuje len jedna verzia firmvéru, takže nie je potrebná žiadna aktualizácia firmvéru.