Nitrokey 3#

W chwili pisania tego tekstu Nitrokey 3 jest z punktu widzenia funkcjonalności niemal identyczny z Nitrokey FIDO2. Nitrokey 3A i 3C dodatkowo obsługują NFC, natomiast Nitrokey 3 Mini nie obsługuje NFC.

Przyszłe aktualizacje oprogramowania sprzętowego będą udostępniać dodatkowe funkcje i będą odpowiednio dokumentowane w tym miejscu.

Najpierw sprawdź, czy:

Możesz też wybrać system operacyjny: