NitroPC z Debianem#

Rozpoczęcie pracy#

  1. Podczas rozruchu system poprosi o wprowadzenie hasła w celu odszyfrowania dysku twardego. Wprowadź domyślną frazę hasła „PleaseChangeMe”.

  2. W systemie jest już skonfigurowane konto użytkownika. Wybierz je i zaloguj się za pomocą domyślnego hasła „PleaseChangeMe”. Możesz nadal używać istniejącego konta użytkownika lub utworzyć nowe, jak chcesz.

  3. Zmień hasło szyfrowania dysku, otwierając terminal i wykonując polecenie:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Korzystanie z WIFI (z chipsetem RTL8821ce)#

sudo apt install bc module-assistant build-essential dkms git
sudo m-a prepare
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git /tmp/rtl8821ce
cd /tmp/rtl8821ce
sudo ./dkms-install.sh