Nitrokey Passkey#

Nitrokey Passkey jest następcą Nitrokey FIDO2. Jest on oparty na technologiach i strukturach wykorzystywanych w Nitrokey 3. Najnowsze informacje o wersji ``_ można znaleźć na GitHub.

Więcej dokumentacji związanej z FIDO2 można znaleźć na stronach FIDO2.

Obecnie dostępna jest tylko jedna wersja oprogramowania sprzętowego, więc aktualizacja nie jest konieczna.