PIV (verifiering av personlig identitet)#

Varning

PIV-applikationen för Nitrokey 3 anses för närvarande vara instabil och är inte tillgänglig i de stabila firmwareversionerna. För att få den funktionaliteten krävs det att man installerar en test-firmware. Efterföljande uppdateringar av den fasta programvaran kan leda till förlust av data och kryptografiska nycklar. Se dokumentationen för uppdatering av den fasta programvaran för mer information.

Personal Identity Verfication (PIV) baseras på NIST:s särskilda publikation SP 800-73.