Nitrokey Passkey#

Nitrokey Passkey är efterföljaren till Nitrokey FIDO2. Den bygger på den teknik och det ramverk som används i Nitrokey 3. Hitta de senaste release notes på GitHub.

Se FIDO2 sidor för mer FIDO2 relaterad dokumentation.

För närvarande finns det bara en firmwareversion, så ingen firmwareuppdatering är nödvändig.